Produktserie: EAB - Elastisk bandagetejp

Vad är EAB bra för?

EAB kan användas för att behandla en mängd olika skador och sjukdomar, inklusive:

Muskelsträckningar och -skador

Artrit

Ödem (vätska som samlas i vävnaderna)

Förebyggande av skador vid träning

Lymfödem (överflöd av lymfvätska)

EAB kan också användas för att ge stöd och kompression till olika delar av kroppen under och efter kirurgiska ingrepp, såsom för att förebygga blodproppar eller för att underlätta läkningsprocessen.

Hur använder man EAB?

EAB appliceras på huden och fästs genom att det rullas över den skadade eller behövande delen av kroppen. Det är viktigt att rulla förbandet på rätt sätt för att säkerställa att det ger tillräckligt med stöd och kompression. Det finns olika tekniker för att använda EAB, beroende på vilken del av kroppen det ska användas på.

Det är också viktigt att följa rengöringsinstruktionerna för EAB för att hålla det friskt och hygieniskt. EAB bör bytas ut regelbundet, beroende på hur mycket det används och hur snabbt det förslits.

Finns det några risker med att använda EAB?

Som med alla medicinska produkter finns det viss risk för biverkningar och komplikationer när man använder EAB. Dessa kan inkludera:

Hudirritation eller allergisk reaktion på förbandet

För löst eller för hårt förband, vilket kan orsaka obehag eller skada

Överdriven kompression, vilket kan leda till försämrad blodcirkulation

Det är viktigt att följa instruktionerna för att använda EAB och att rådfråga en läkare eller sjukvårdspersonal om man är orolig för några biverkningar eller irritation.