GDPR Compliance

The app used for assuring the GDPR/CCPA/APPI/PIPEDA compliance of this site, collects your IP and the email address in order to process the data. For more check Privacy Policy & Terms of Service

Data Rectification

You can use the link below to update your account data if it is not accurate.

Data Portability

You can use the links below to download all the data we store and use for a better experience in our store.

Access to Personal Data

You can use the link below to request a report which will contain all personal information that we store for you.

Right to be Forgotten

Use this option if you want to remove your personal and other data from our store. Keep in mind that this process will delete your account, so you will no longer be able to access or use it anymore.

 

DATASKYDDSPOLICY

På Aktiebolaget Svenskt Avlopp AB vill vi att du som kund ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Vår dataskyddspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Policyn är endast ett komplement till våra köpvillkor och allmänna villkor samt vårt biträdesregister. Dataskyddspolicyn gäller från den 25 maj 2018, när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft. Genom att du som kund kontaktar oss, använder vår webbsida och/eller gör ett köp hos oss, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationsvägar som till exempel e-post eller telefon för att få fram information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du kontaktar oss eller gör ett köp. För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilka uppgifter samlas in?

Endast uppgifter som är nödvändiga för att StrapAid AB ska kunna behandla en order eller komma i kontakt med potentiell kund kommer att samlas in. Kunden lämnar själv in uppgifterna, antingen via ett köp i vår e-handel svensktavlopp.se, eller via e-post, telefon eller chat, alternativt kommer de att genereras i samband med att du använder våra tjänster, till exempel IP-adresser eller loggning av användare.

Följande personuppgifter får normalt anses vara nödvändiga att behandla i samband med ett köp eller annan kontakt med potentiell kund

a) Namn (för identifiering)

b) Personnummer (vid köp med faktura)

c) Adress (för kontakt)

d) Telefonnummer (för kontakt)

e) E-postadress (för kontakt)

Följande data kan komma att samlas in vid besök på våra hemsidor, vid användande av vår app samt vid chat med vår kundtjänst

f) IP-adress (loggning, statistik)

g) Kön (loggning, statistik)

h) Ålder (loggning, statistik)

i) Geografisk plats (loggning, statistik)

Rättlig grund

De behandlingar av personuppgifter vi gör stöds av berättigat intresse, det avtal kunden ingår vid köp, genom att acceptera våra villkor för att använda sig av våra tjänster, Privacy Shield eller med stöd av rättslig förpliktelse. Detta för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig som kund och följa tillämplig lagstiftning.

Hur använder vi information?

All data används för att kunna leverera våra produkter och tjänster samt för administration. Informationen krävs för exempelvis fakturering, kundtjänst, ekonomisk administration eller identifikation.

Vi använder också detta för att kunna kommunicera med dig om viktiga händelser eller information om din köpta produkt, samt nyhetsbrev och generell kommunikation via e-post. Våra berättigande intressen för denna behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter och tjänster.

Vi kan komma att använda dina uppgifter för automatiserat beslutsfattande och profilering om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke.

Vem kan komma att ta del av dina uppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till annan aktör som behandlar uppgifterna för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Personuppgifter lämnas inte ut till extern part som ej angivits utan att du som kund har medgivit till detta. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.

Be om bilaga Biträdesregister för fullständig lista på de företag som kan komma att ta del av dina uppgifter. Leverantörerna/samarbetspartnerna finns till exempel inom, ekonomitjänster och frakttjänster.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi och våra samarbetspartners utför behandling av dina personuppgifter som huvudregel inom EU/EES.

Hur skyddas dina uppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den.

Dina rättigheter

Som registrerad person och kund hos oss har du speciella rättigheter rörande de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, rättelse av personuppgifter, begränsning, radering, dataportering eller rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

En förutsättning för att vi skall kunna utföra ovan är att vi erhåller fullgoda underlag för identifikation från dig som registrerad. Din begäran om att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Vi kan också vara tvungna att behålla dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, till exempel i bokföringssyfte.

Cookies på våra webbplatser

Vi använder cookies, en textfil som sparas på besökarens dator, för att identifiera och optimera våra webbapplikationer för besökare och kunder. Om du inte vill att vi ska göra detta så kan du stänga av cookies i din webbläsare. Notera dock att funktionaliteten på vår hemsida då kan begränsas.

Lagringstid

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden som leverantör, vilket är beroende på den köpta produktens potentiella livslängd, men uppgifterna raderas maximalt 20 år efter inköpsdatum, samt så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Förändringar i vår dataskyddspolicy

Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi kommer alltid hålla våra kunders integritet högt, och följer alla dataskyddslagar inom EU och Sverige. Om vi genomför större förändringar kommer dessa kommuniceras via e-post. Vill du hålla dig uppdaterad löpande rekommenderar vi att läsa denna policy med jämna mellanrum.

Kontakta oss och dataskyddsmyndigheten

Har du frågor eller synpunkter som rör vår dataskyddspolicy kan du vända dig till vår kundtjänst via e-post, chatt eller telefon. Kontaktinformation finns på vår webbsida. Om du vill lämna klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att göra det till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter hittar du på https://www.datainspektionen.se.

COOKIES

GDPR och Cookies

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som svensk lag och ersätter PUL (Personuppgiftslagen). Lagen gäller i alla EU:s medlemsländer.

Behandling av personuppgifter,

Aktiebolaget Svenskt Avlopp AB behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera våra tjänster och produkter och även för administration. Läs mer under Dataskyddspolicyn.

Automatisk datainsamling

Cookies

En cookie eller kaka är en liten fil som hemsidor som du besöker skickar till din webbläsare. Cookies används dels för hemsidans funktioner men den ger oss även möjlighet att se hur webbplatsen används. En kaka kan inte komma åt, läsa av eller ändra data på din enhet. Vissa webbläsare är inställda på att automatiskt acceptera cookies. Det går det att blockera dem antingen alla eller bara från vissa specifika hemsidor. Svensktavlopp.se använder cookies för statistik, anpassat innehåll ocannonser.

Google

Google Analytics: ger oss möjligheten att se hur många besökare samt hur besökarna använder vår hemsida. Informationen som ges kan inte spåras tillbaka till personer. Med Google Analytics kan vi se vad som är populärt på Svensktavlopp.se och anpassa våra sidor för bästa information till dig som konsument.

Google Analytics Remarketing: placerar en kaka på din enhet som gör att efter ditt besök på Svensktavlopp.se kan Google visa annonser för dig, som kan vara av intresse. Vi kan aldrig identifiera dig som person eller individ utifrån denna information.

Google Adwords: placerar en cookies på din enhet som gör att efter ditt besök på svensktavlopp.se kan Google visa dig annonser som är mer relevant för dig som användare. Vi kan inte identifiera dig som kund eller individ utifrån informationen.

Här hittar du information om cookies som Google använder.
Information om hur Google Analytics använder insamlad data.

Genom att installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on på din webbläsare kan du förhindra att din data används av Google Analytics.

Facebook

Facebook-pixel: När du besöker vår hemsida och genomför ett köp aktiveras Facebook-pixeln. Det gör det möjligt att spåra besök på hemsidan, vilka sidor som är intressanta, hur länge personer vistas på hemsidan och vilka konverteringar som sker. Det kan medföra att med hjälp av denna information kan det skapas en anpassad målgrupp för annonsering på Facebook en så kallad lookalike-målgrupp, eller att annonsen som du agerat på inte längre är av intresse. Det här kallas konverteringsoptimering.

Genom att genomföra ett köp på svensktavlopp.se godkänner du våra köpvillkor. Läs mer om hur vi samlar in, använder och delar dina data i vår dataskyddspolicy och hur vi använder cookies och liknande teknologi.